zeolite | ZEOLITEMIN
Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd. natural zeolite clinoptilolite Clinoptilolite là một loại zeolite tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi, nuôi tôm cá, phân bón cây nông nghiệp và chất điều hòa đất, Nhựa đường, Hồ bơi nước uống, Chất hấp phụ hiệu quả, Mèo mèo, các ứng dụng trong vườn. UZ-Min Kingson Lee Zone A,No.666 Yangguang Road,Xinyang Industrial Dist,Haicang,Xiamen,Fujian,China kingson@zeolitemin.com +0086 592 6808850 +0086 592 6808851 Clinoptilolite là một loại zeolite tự nhiên làm thức ăn chăn nuôi, nuôi tôm cá, phân bón cây nông nghiệp và chất điều hòa đất, Nhựa đường, Hồ bơi nước uống, Chất hấp phụ hiệu quả, Mèo mèo, các ứng dụng trong vườn. https://www.zeolitemin.com/ templets/default/en/assets/img/Zeolitemin-logo228x234.jpg Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd.