tiếp xúc | ZEOLITEMIN

ZeoliteMin tập trung phát triển nhiều hơn nữa zeolite clinoptilolite tự nhiên trong tương lai, sẽ giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề về công nghệ hơn và cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất. Để hỗ trợ bạn tốt nhất, vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm.

 

Xiamen Zeolitemin Biotech Co.,Ltd.

Zone A,No.666 Yangguang Road,

  Xinyang Industrial Dist,Haicang,
  Xiamen,China

Tel:+0086 592 6808851

Fax:+0086 592 6808850

marketing@zeolitemin.com

Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd. natural zeolite clinoptilolite {$ArticleIntro} UZ-Min Kingson Lee Zone A,No.666 Yangguang Road,Xinyang Industrial Dist,Haicang,Xiamen,Fujian,China kingson@zeolitemin.com +0086 592 6808850 +0086 592 6808851 {$ArticleIntro} https://www.zeolitemin.com/ templets/default/en/assets/img/Zeolitemin-logo228x234.jpg Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd.