UZ-Min Treatment Of Drinking Water

NGUYÊN LIỆU LỌC THIÊN NHIÊN XỬ LÝ NƯỚC UỐNG 

UZ-Min Brand zeolite cung cấp xử lý sinh thái nước uống trên cơ sở tự nhiên. 

UZ-Min - xử lý nước uống Lợi ích của Zeolitemin trong việc xử lý nguồn nước uống 

Clinoptilolite Zeolite For treatment of drinking water

  • xử lý sinh thái nước uống 
  • thích hợp cho các công trình xử lý nước uống có quy mô khác nhau 
  • giảm hàm lượng sắt, mangan và antimon trong nước với số lượng trung bình 
  • sự hấp phụ các chất gây ô nhiễm nhờ vào diện tích bề mặt rất lớn của khoáng chất 
  • cải thiện hiệu quả vệ sinh 
  • không độc hại và không gây dị ứng 
  • vật liệu tái tạo
Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd. natural zeolite clinoptilolite UZ-Min Brand natural filtration material, which offers ecological treatment of drinking water on a natural basis. UZ-Min Kingson Lee Zone A,No.666 Yangguang Road,Xinyang Industrial Dist,Haicang,Xiamen,Fujian,China kingson@zeolitemin.com +0086 592 6808850 +0086 592 6808851 UZ-Min Brand natural filtration material, which offers ecological treatment of drinking water on a natural basis. https://www.zeolitemin.com/ templets/default/en/assets/img/Zeolitemin-logo228x234.jpg Xiamen ZeoliteMin Biotech Co., Ltd.