NGUYÊN LIỆU LỌC THIÊN NHIÊN XỬ LÝ NƯỚC UỐNG 

UZ-Min Brand zeolite cung cấp xử lý sinh thái nước uống trên cơ sở tự nhiên. 

UZ-Min - xử lý nước uống Lợi ích của Zeolitemin trong việc xử lý nguồn nước uống 

Clinoptilolite Zeolite For treatment of drinking water

  • xử lý sinh thái nước uống 
  • thích hợp cho các công trình xử lý nước uống có quy mô khác nhau 
  • giảm hàm lượng sắt, mangan và antimon trong nước với số lượng trung bình 
  • sự hấp phụ các chất gây ô nhiễm nhờ vào diện tích bề mặt rất lớn của khoáng chất 
  • cải thiện hiệu quả vệ sinh 
  • không độc hại và không gây dị ứng 
  • vật liệu tái tạo